I
05.12.2008 .

I

:

Assalamu  aleykum faruk yu  mottash  vu  so  ha  c1e. So  student  vu. esharshka ladog1arh laciy diycah  sun.channe  ag1or  eshar  magin  yuy? masala mucuraev esharsh. barkal

:

, , , 1, , , - 1 , . 1 , , , 1 , .

1 1 1 :

(: 6)

: - , , .

11 1 (1 ) : - , , .

, , 1 : (1 , , ), - 11 .

1 : 1 - (1) . 1 1 .

(1 , ) 1 :

, , , 1 , . 

! , : 1 1 - . . . 1 1 , 11 . , .

. . 1, , 1 1 , . , , 1 .

1 1, , . 1 1.

1 , 1 .

1

 
« .   . »
 
 
 
 

 

 

 

.