14.06.2009 .

I

ú I ú, II, ú Iá, Iá Iá á I Ióú.

! I I , . I - , - , I .

áIú á I á áá Iý.

I - I . . 

I

áI á, áI á, Iá á á.

I I , I I , I I .

I

áI, IáI, á á á áI

I I. I I . , I I .

áI, á á Iá ýáI. óI ú á .

I I! (I) , I . I! I I .

áI, á á Iá ýáI. óI ú .

I I! (I) , I . I! .

I

áIú áú Iáá úI I ú á .

I - I I , I , , I .

I I

áIú á áI á I.

I I.

áI, óI ú Iý á.

I I! I! , I.

Ió.

, !.

á - áI, áI, áI óI I á ú I, I- I- I Iá ú.

I . I I I, I . I , ! , . , , I I Ȼ.

á - áI, áI, ááI óI I á ú I, I- I- I Iá ú.

. I I, I . I , ! , . , , I I Ȼ.

: áI (I I).

:

I á áI óI I á ú I, I II ýI. óIIú áú Iú IIú. 

. , . , . I! , I .

ááI óI I á ú I, I I, ú ú I á ý, I I Iá ú

I . , . , . , I . , . - , I I Ȼ.

óI ! óI II Iá , úá, á á, ú á á ó. á óI.

I I! I! I . , ( , ) , , . , , I . , - I .

I I

óI áI.

I! I- I I!.

I

áI . - : áI ú I áI.

I

áIú I-Iú Iáá, úI I ú á I.

I - I , I , , I .

áI, áI, (áú á Iáá á á Iý ú, á á ý).

I I! I! ( (I) I I . ! , ).

áIú Iááú á I, ú Iá ú.

I - , I .

áóI , I á áI á , I ý

I! I , ! . . .

á áI á I óIý. óIú ú úú ú Iá.

, I () , ! I! I , I .

áI ( I) .

: óI (I ).

óI , : IúóI á (I , ).

I

 

 
« .   . »
 
 
 
 

 

 

 

.